PRODO. Telefon +46(0)26-280 55 50
E-post:
info@prodo.nu
   

Våra Workshops och seminarier

Våra produkter, seminarier workshop och utbildningar, är alltid utvecklade i samarbete med kunden.

Det är viktigt att kunden och den grupp som konceptet skall appliceras på, känner igen sej och kan deltaga i de frågeställningar och den miljö som är aktuell. Därför är research och annat förarbete viktigt för att vi på bästa sätt skall kunna genomföra våra uppdrag.”Interaktiv Pedagogik” är vår väl utarbetade metod som sedan starten av verksamheten 1987 ständigt utvecklas.

Vi är noga med att betona att vi ej har ” facit” på de frågeställningar vi är med och lyfter fram, men vi kan erbjuda en ”verktygslåda” i var och ens försök att finna sin sanning. Lik väl vill vi inspirera våra deltagare att hitta egna strategier i besvärliga situationer, istället för det vanliga att söka felen hos andra.

Våra koncept

 • Inledning av kurser, konferenser etc.
 • Kvarts, halv och heldags workshops och seminarier.
 • Flerdagsseminarier och utbildningar.
 • Handledning i workshopsform
 • Personlig coaching


PROGRAMFÖRSLAG - halvdag 3 tim / heldag 6 tim

 • Presentation av Prodo och dagen

 • Uppmjukningsövning för att hjälpa deltagarna att koppla av ev. stress, nervositet och att hjälpa
  deltagaren att vara "här och nu"

 • Scen: En scen med focus på ”Respekt, proffesionalism”. Denna scen speglar motbilden av hur en bra kommunikation fungera. Deltagarna delas in i grupper som får diskutera det som skedde i gruppen för att sedan söka ett nytt sätt och en ny strategi att som ena part (den som äger problemet) få dialogen att fungera med ett bättre och mer givande resultat. Skådespelarna spelar sedan om scenen efter att en av skådespelarna får nya direktiv om hur hon/han skall förhålla sig i dialogen. Under omspelet kan spelet stoppas och man har möjlighet att diskutera vad som sker i nuet.

 • Känsla  – Tanke – Handling
  Ett kort föreläsningsinslag om interaktionen mellan känsla och tanke vilken styr vårt sätt att kommunicera.

 • Samarbetsövning som syftar till att se våra olika uppfattningar vad som är viktigast i en prioriteringssituation. Övningen innehåller även att pröva en gemensam prioritering på ett av oss givet tema.
 • Våra kommunikationsverktyg
  Med vilka verktyg kommunicerar vi? Kort beskrivning av våra kommunikationsvägar och vilka kommunikationsspråk vi använder.


 • Rollspel: Deltagarna bygger scenarier på temat ”svåra samtal” som framförs som rollspel av skådespelarna. Om någon deltagare önskar deltaga är detta välkommet men absolut ej tvingande.
 • Avslutning med en enkel utvärdering i cirkel.

.Vid heldagskonceptet tillkommer en presentation av varje deltagare, ytterligare en scen, En titt på ”Kaos – Ordning” den kreativa processen, en samarbetsövning till samt längre rollspel.


 

PROGRAMFÖRSLAG - handledning i Workshopform
Personalen delas in i grupper om  7 – 12 personer. Detta förslag innehåller 5 tillfällen där tillfälle 1 (Inledning) kan med fördel genomföras av alla grupper samtidigt.

Inledning        
Introduktionskväll där vi diskuterar vissa grundbegrepp.
                     
Kaos – Ordning:  Den kreativa processen
Känsla – Tanke – Handling: Den irrationella människan
Energi:  Vad händer mellan oss människor
Dialogen: Vårt behov av strukturerade samtalsformer

Dessa begrepp ”nosar” vi på dag ett, för att återkomma och fördjupa vid handledningstillfällena

Vi kommer även att gestalta problematiken med en bild/scen som vi spelar upp och som förändras av deltagarna, detta för att problematiken ska bli så klar som möjligt.


Handledning 1  
Vi återkommer till ”Kaos – Ordning” och introducerar kommunikationsformen ”Dialogen” och fördjupar oss  i begreppen. Vi tittar även på de ”Kommunikationsverktyg” som vi har utrustats med t.ex. röst, mimik, kroppsspråk m.m.

Handledning 2  
Vi fokuserar på det privata jaget kontra arbetsjaget. Vi fördjupar oss i ”Känsla – Tanke – Handling

Handledning 3  
Energi – Tid”, vad är vi fokuserade på?

Handledning 4  
Deltagarnas problem, vad kan vi göra i en bestämd problematik med de verktyg vi gått  igenom.

Alla gångerna kommer det att vävas in praktiska övningar som improvisation, rollspel, värderingsövningar och
praktiska övningar runt de begrepp vi tar upp. Vi kommer att aktivt använda  kommunikationsformen ”Dialogen”
vid varje handledningstillfälle. Detta är en praktisk och upplevelsebaserad handledning.

Presentation för utskrift (pdf 37kb)